11

راهسازی

کتب تخصصی رشته راه و راهسازی

15-آیکون-مهندسی

تاسیسات

کتب تخصصی رشته برق و مکانیک

15-آیکون-مهندسی

معماری

کتب تخصصی رشته معماری

aa

عمران

کتب تخصصی رشته عمران

05 Soft Cover Book Mock-Up copy

واژه یاب حرفه ای
آزمون نظارت و اجرا عمران

چاپ 1402 – ویژه آژمون نظام مهندسی مهر 1402
کلیدواژه ای جامع
04 Soft Cover Book Mock-Up copy
از سری کتاب های تصحیح علمی کامیار میررضوی
اصول کاربردی
مشارکت در ساخت
و معاملات املاک
برای اولین بار در خصوص قوانین شهرداری
آشنایی با ضوابط شهرسازی
08 Soft Cover Book Mock-Up copy

کتاب های ویژه
چــاپ دیجــیتــال
به منظور تکمیل خدمات نشر و کتاب تمامی پروسه چاپ (دیجیتال) برای چاپ کتاب ها از 1جلد تا تیراژ 100 جلد و چاپ فرم های کارگاهی در خدمت شما عزیزان هست

کتاب های تخفیف دار