نمایش 1–12 از 98 نتیجه

نمایش 9 24 36

روش نوین طراحی مکانیستیک-تجربی روسازی راه-کی منش-نوآور

مخلوط های میکروسرفیسینگ/دکتر کی منش/نوآور

24 هزار تومان

ریخت شناسی رودخانه/دکتر نصرآبادی،دکتر سعیدی،دکتررفیقی اسکویی/پارسیا

52 هزار تومان

دستورالعمل طراحی،اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها/ضابطه شماره 731

زبان تخصصی /مهندسی راه آهن،مولفان:دکتر محمودرضا کی منش ،مهندس پگاه جعفری حقیقت پور

50 هزار تومان

مهندسی راه آهن/ویژه مهندسان عمران،مولفان محمودرضا کی منش، مهندس الهه قاسمی صالح آبادی

مرجع کامل دیتیل های اجرایی تیپ ساختمانی ، مولف : مهندس امیر سرمدنهری ، ناشر :امید انقلاب

مجموعه استاندارد ها و آیین نامه های شهرسازی و معماری ایران،الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل در طرح های توسعه و عمران شهری مولف:مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی، ناشر : مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرداری

تونلسازی،جلداول:حفاری و اجرا،جلد دوم :خدمات فنی ،جلدسوم : تحلیل پایداری،جلدچهارم :طراحی و اجرای سیستم نگهداری ،جلد پنجم: ایمنی ،تالیف:حسن مدنی(استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)،ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راه سازی،ضابطه شماره724،ناشر: سازمان برنامه و بودجه

طراحی هندسی راه ها و خیابان ها،تالیف:دکترمحمود صفارزاده،مهندس محمد شاکری،ناشر:سری عمران

راهنمای کاربردی آزمایش های قیرو آسفالت،تالیف:دکتر حسن زیاری، دکترسید عباس طباطبائی، مهندس محمد مهدی خیبری،ناشر:دانشگاه علم و صنعت