نمایش 1–12 از 69 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوالات تالیفی آزمون های نظام مهندسی عمران / شایگان ، رمضان نژاد / پردیس علم

720 هزار تومان

سوالات تالیفی آزمون های نظام مهندسی معماری / شایگان ، رمضان نژاد / پردیس علم

720 هزار تومان

مکانیک خاک ، گودبرداری ، پی سازی و سازه های نگهبان / شهیدیان / نوآور

210 هزار تومان

کلیدواژه جامع رشته معماری (نظارت-اجرا) / آی سویل

520 هزار تومان

کلیدواژه آی سویل رشته عمران نظارت

315 هزار تومان

منابع تکمیلی آزمون نظام مهندسی ( آزمون اجرا ) / آی سویل

110 هزار تومان

تشریح کامل سوالات و شرح و درس طبقه بندی شده بر اساس ریز موضوع نقشه برداری / فائزه اسلامی زاده / نوآور

350 هزار تومان

راهنمای چارتی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان / هادی زاده

192 هزار تومان

طراحی معماری بر اساس ضوابط شهرسازی / نوری بیدهندی

120 هزار تومان

آزمون نظام مهندسی برق ( صلاحیت طراحی ) / آقایی

160 هزار تومان

آزمون نظام مهندسی برق ( صلاحیت نظارت ) / آقایی

130 هزار تومان

طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها ( مبحث یازده ) / جوزدانی

68 هزار تومان