نمایش 13–24 از 107 نتیجه

نمایش 9 24 36

توصه هایی برای تعمیر سازه های بتنی در سواحل جنوبی ایران،نشریه ض-504،سازمان برنامه و بودجه،چاپ 1387

سیستم نمای مرکب عایق و اندود، نشریه:گ-496، تألیف: مهندس سعید بختیاری، چاپ:1387

سیستم بتنی قالب تونلی، نشریه:گ-495، تألیف: دکتر علی معصومی، دکتر بهروز محمدکاری

سیستم دیوار خارجی با بلوک سفالی نوین، نشریه:گ-494، تألیف: دکتر بهروزی محمدکاری، دکتر سهراب ویسه، چاپ:1387

سیستم قالب های عایق ماندگار، نشریه:گ-493، تألیف: دکتر بهروز محمدکاری، مهندس کیان خلیلی جهرمی

زیر سیستم نمای تخته سیمانی روی عایق حرارتی،نشریه:گ-491، تألیف: دکتر بهروز محمدکاری، چاپ:1387

سیستم تلیت آپ،نشریه:گ-490،تالیف:دکتر علی معصومی، دکتر بهروز محمدکاری، مهندس حمیدرضا طباطبایی فر،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن، چاپ:1387

سیستم صفحات بزرگ تغییر یافته،تالیف:دکتر علی معصومی،دکتر بهروز محمد کاری،مهندس حمیدرضا طباطبایی فر،نشریه گ-489،سازمان برنامه و بودجه،چاپ 1387

بررسی برخی اندودهای نمای بیرونی،تالیف:محمد حسین ماجدی اردکانی،فاطمه جعفرپور،فهیمه فیروزیار،مهندس محمد تقی فرقدانی،سازمان برنامه و بودجه، چاپ 1387

سیستم قاب سبک فولادی،تالیف:دکتر بهروز محمد کاری،دکتر رسول احمدی،نشریه گ-488،سازمان برنامه و بودجه،چاپ1387

بررسی مکانیزم آسیب های ناشی از زلزله در ساختمان های بتنی مسلح و ارزیابی سریع ساختمان های آسیب دیده،تالیف:دکتر اصغر وطنی اسکویی،نشریه گ-485،سازمان برنامه و بودجه،چاپ 1387

بررسی تجربی و تحلیل موردی عملکرد دیافراگم سقف مرکب تحت نیروی زلزله،تالیف:مهندس کیان خلیلی جهرمی،دکتر سید مهدی زهرایی،دکتر افشین مصلحی تبار،مهندس لئون سرکسیان،مهندس فرهنگ ارشاد،نشریه گ-483،سازمان برنامه و بودجه،چاپ 1387