نمایش 73–84 از 107 نتیجه

نمایش 9 24 36

برخی از ویژگی های رنگ های ضد حریق، نشریه:گ-379، تالیف:مهندس سعید بختیاری،فاطمه جعفرپور،دکتر جلیل مرشدیان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ: 1387

بررسی مقیاس شدگی مقادیر طیفی شتابنگاشتهای ایران به وسیله پارامترهای بزرگا و فاصله زمین شناسی ساختگاه،تالیف:مهندس محمد هادی خادمی،نشریه گ-376،سازمان برنامه وبودجه،چاپ 1383

نقشه خطواره های زمینساختی و مراکز زمینلرزه های ایران،تالیف:دکتر حمیدرضا رمضی،نشریه گ-375،سازمان برنامه وبودجه،چاپ 1384

روش اندازه گیری میدانی صدابندی صدای هوابرد اجرای نما و کل نما در ساختمان،نشریه ض-372،سازمان برنامه و بودجه،سال چاپ 1382

عملکرد برخی از مصالح برای تعمیر سطحی بتن در شرایط شبیه سازی شده خلیج فارس،تالیف:دکتر طیبه پرهیزکار،دکتر علی اکبر رمضانیانپور،دکتر پرویز قدوسی،مهندس نرگس مظفری،نشریه گ-369،سازمان برنامه وبودجه،سال چاپ 1382

روش اندازه گیری نوفه در محیط باز،نشریه ض-364،سازمان برنامه وبودجه،تابستان1381

روش اندازه گیری و طبقه بندی میزان صدابندی کوبه ای سقف در محل ساختمان،نشریه ض-363،سازمان برنامه وبودجه،تابستان 1381

ویژگی های کار کردی دیوارهای داخلی ساختمان های متعارف(قابلیت عملکردی،رفتاری،ساختاری)،تالیف:دکتر جمشید ریاضی،مهندس باقر فدایی رضوی،نشریه گ-349،سازمان برنامه وبودجه،تابستان 1381

مصالح مرکب پایه سیمانی(ترجمه فصول منتخب)،ترجمه:فاطمه جعفرپور،مهندس ناهید نیکخواه،دکتر علیرضا خالو،نشریه ک-343،سازمان برنامه وبودجه،تابستان 1381

رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان،تالیف:مهندس ندا رفیع زاده،مهندس شعله نوذری ،دکتر حسین روشن بخش،نشریه ک-338،سازمان برنامه وبودجه،بهار 1380

واحدهای کوچک تولید آجر،ترجمه:دکتر سعید درودیانی،مهندس زهرا درودیانی،مهندس حمید درودیانی،نشریه ک-328،سال چاپ 1379،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل و طراحی سازه ها،تالیف:دکتر علی کاوه و مهندس همایون ثروتی ،نشریه ک-320،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن