نمایش 1–12 از 418 نتیجه

نمایش 9 24 36

چاپ دیجیتال فهرست بهای ابنیه سال 1401

165 هزار تومان

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگردبستر ضابطه729/سازمان برنامه بودجه کشور

دستورالعمل طراحی،اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها/ضابطه شماره 731

دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راه سازی،ضابطه شماره724،ناشر: سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب، نشریه 398، سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی اجرای شمع(کوبشی و در جاریز)، نشریه: 386، سازمان برنامه و بودجه

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی،نشریه 11-86،سازمان برنامه و بودجه

فهرست وارسی گزارش توجیه طرح های عمرانی،سازمان برنامه وبودجه

جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه،سازمان برنامه و بودجه

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح(جلد اول :مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح)(تجربه جهانی)،نشریه 3121،سازمان برنامه و بودجه)

ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)،نشریه 697،سازمان برنامه وبودجه