مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد هفتم: آبنگاری، نشریه: 7-119، سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری، نشریه: 6-119، سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد پنجم: میکروژئودزی، نشریه:5-119، سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد چهارم: کارتوگرافی( کلیات)، نشریه: 4-119، سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد دوم، نقشه برداری هوایی(کلیات)، نشریه:2-119، سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد اول: ژئودزی و ترازیابی، نشریه شماره: 1-119، سازمان برنامه و بودجه