مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

طراحی واحدهای مسکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان/زهرا نجاتی/تنعیم

اثر میانقاب بر ساختمان/مجید محمدی/چاپ اول

24 هزار تومان

زبان تخصصی /مهندسی راه آهن،مولفان:دکتر محمودرضا کی منش ،مهندس پگاه جعفری حقیقت پور

مهندسی راه آهن/ویژه مهندسان عمران،مولفان محمودرضا کی منش، مهندس الهه قاسمی صالح آبادی

ارزیابی بتن در سازه ها (آزمایشات بتن سخت شده)/ترجمه:دکتر حمید اسکندری نداف، دکتر غلامرضا تدین فر، مهندس امیر پاکزاد/نوبت چاپ:اول1396

آزمایشگاه تکنولوژی بتن/گردآوری و تالیف:دکتر حمید اسکندری نداف،مهندس مرتضی طیبی نیا/نوبت چاپ:اول 1396

شناسنامه ساختمان/مولفین:دکتر مسعود طرقی،دکتر مسعود تدین/نوبت چاپ: اول 1396