مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

مهاربند های واگرا براساس آخرین ویرایش مبحث دهم وآئین نامه 2800 ویرایش چهارم/دکتر عباس اکبرپور،علی قمری/چاپ دوم1395

62 هزار تومان

طراحی سازه های فولادی به روش LRFDدر ETABS 2018(بررسی 16 پروژه طرح لرزه ای)/مهندس مهدی ترابی

140 هزار تومان

طراحی سازه های بتنی در ETABS2015 & SAFE 2014/مهندس فرشاد نجومی/چاپ دوم

25 هزار تومان

کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS/ مرتضی نیکوروش/چاپ دوم بهار 1394

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2015 _مهندس رضا سلطان آبادی، مهندس احمد رضا جعفری،نوبت چاپ:ششم1395

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار ETABS 2013 وSAFE 2014_مهندس رضا سلطان آبادی، مهندس احمد رضا جعفری،نوبت چاپ:سوم 1395

طراحی ساختمان های فولادی با نرم افزارETABS_مولفان :محسن حیدری ،رضا کامرانی راد_سال چاپ:1395_ ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور

طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزارETABS_مولفان :محسن حیدری ،رضا کامرانی راد_سال چاپ:1395_ ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور