مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

طراحی سازه های فولادی (LRFD-ASD ) مباحث طراحی لرزه ای ، مولفان دکتر مجتبی ازهری و دکتر سید رسول میرقادر ، انتشارات ارکان دانش

دیتیل ها و طراحی ساختمان های فولادی مقاوم در برابر زلزله با رویکرد رفتار شناسی اعضا به روش LRFD، نشر دانشگاهی فرهمند ، گرد آورندگان مهندس علیرضا صالحین و مهندس علی حیدری

مهاربند های واگرا براساس آخرین ویرایش مبحث دهم وآئین نامه 2800 ویرایش چهارم/دکتر عباس اکبرپور،علی قمری/چاپ دوم1395

62 هزار تومان

طراحی سازه های فولادی به روش LRFDدر ETABS 2018(بررسی 16 پروژه طرح لرزه ای)/مهندس مهدی ترابی

140 هزار تومان

راهنمای طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدیLRFDو تنش مجاز ASDبا در نظرگرفتن الزامات :مبحث دهم ویرایش سال 1387 و آیین نامه AISC 2005/مجتبی اصغری سرخی، احمدرضا جعفری/چاپ اول بهار 1390

75 هزار تومان

محاسبات پروژه های ساختمان های فولادی با استفاده از ETABS وSAFE/تالیف: حسن باجی/چاپ اول تابستان 1395

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار ETABS 2013 وSAFE 2014_مهندس رضا سلطان آبادی، مهندس احمد رضا جعفری،نوبت چاپ:سوم 1395

طراحی ساختمان های فولادی با نرم افزارETABS_مولفان :محسن حیدری ،رضا کامرانی راد_سال چاپ:1395_ ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور